mắc ca việt nam

Hỗ trợ nông dân phát triển cây mắc ca

06/05/2017
Nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ người nông dân khi tham gia trồng cây mắc ca được kỳ vọng sẽ là cây trồng làm giàu tại nhiều địa phương trong cả nước. Ngày 6-5, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên năm 2017, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của Hiệp hội trên chặng đường tiếp theo. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông ...

Hỗ trợ trực tuyến